Ευρεσιτεχνίες

Φυσικό αντιοξειδωτικό σκεύασμα σε υγρή μορφή από φυτικά νερά ελαιοτριβείων

Η εφεύρεση αναφέρεται σε φυσικό αντιοξειδωτικό σκεύασμα σε υγρή μορφή από φυτικά νερά ελαιοτριβείων. Στην μέθοδο παρασκευής του με χρήση τεχνικών φυγοκέντρισης, μικροδιήθησης, αντίστροφης όσμωσης, διαχωρισμού με εκλεκτικές μακροπορώδεις ρητίνες και συμπύκνωσης με κενό.

Υβριδική μέθοδος επεξεργασίας και αποφαινολοποίησης για ολική αξιοποίηση των φυτικών νερών ελαιοτριβείων με συμπαραγωγή υγρού λιπάσματος, συμπυκνωμένου λιπάσματος υδρολίπανσης και σκόνης πολυφαινολών.

Μέθοδος επιτάχυνσης βιομηχανικών ζυμώσεων για παραγωγή τροφίμων, φαρμακευτικών ή χημικών προϊόντων με χρήση προσθήκης πολυφαινολών στο υπόστρωμα της ζύμωσης για ενεργοποίηση και επιτάχυνση του πολλαπλασιασμού των μικροβιακών κυττάρων της καλλιέργειας εκκίνησης με σκοπό την υψηλότερη ταχύτητα ζύμωσης.