Εφαρμογές του προϊόντος MEDOLIVA

Το προϊόν πολυφαινόλης ελιάς MEDOLIVA® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή βιοδραστικών προϊόντων σε πολλές εφαρμογές.

Η PolyHealth Α.Ε. έχει ήδη αναπτύξει ένα φυσικό αντιοξειδωτικό, σε μορφή σκόνης, από τον καρπό της ελιάς.

Το υγρό προϊόν πολυφαινόλης ελιάς MEDOLIVA® όπως και οι βιοδραστικές σκόνες από πολυφαινόλη ελιάς, απλές ή ενθυλακωμένες, χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε κρεατοσκευάσματα με σκοπό την βελτίωση του χρώματος και την επιτάχυνση της πτώσης του pH των ζυμούμενων . . .